เงื่อนไข/เกณฑ์การตัดสินและจับรางวัล

 • 1. ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 1-18 สิงหาคม 2560
 • 2. ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.callingmelody.net และ http://www.gmember.com
  (บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับและรางวัลติดต่อแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล)
 • 3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลดังนี้ แยกตามราคาบัตร
         • บัตรมูลค่า จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
  สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดเพลงสูงสุด ผ่านช่องทาง Calling Melody Application และ *789 Calling Melody (ไม่รวมเพลง 0 บาท)
         • บัตรมูลค่า จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
  สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดเพลงสูงสุด ผ่านช่องทาง *123 แกรมมี่ได้หมดเลย และ *12345 Music Status
         • ดาวน์โหลดแบบรายเพลง 5 รางวัล
         • ดาวน์โหลดแบบรายเดือน 5 รางวัล
 • 4. อัตราค่าบริการคอนเทนต์ (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4.1 *12345 Music Status
         • ค่าบริการรายเดือน *12345 Music Status       ราคา 40 บาท/เดือน
         • ค่าทำรายการผ่านระบบ IVR *12345 นาทีละ        5 บาท
  4.2 *123 แกรมมี่ได้หมดเลย
         • ค่าบริการรายเดือน *123 แกรมมี่ได้หมดเลย        ราคา 29 บาท/เดือน
         • ค่าดาวน์โหลดเสียงรอสายแบบรายเพลง        ราคา 29 บาท/เพลง
         • ค่าทำรายการผ่านระบบ IVR *123        นาทีละ 5 บาท
  4.3 Calling Melody Application
         • ค่าบริการรายเดือน Calling Melody        ราคา 35 บาท/เดือน
         • ค่าดาวน์โหลดเสียงรอสายแบบรายเพลง        ราคา 29 บาท/เพลง
  4.4 *789 Calling Melody
         • ค่าบริการรายเดือน Calling Melody        ราคา 35 บาท/เดือน
         • ค่าดาวน์โหลดเสียงรอสายแบบรายเพลง        ราคา 29 บาท/เพลง
  4.5 *12399 GMM Call Center (เวลา 8:00-22:00 น.)
         • ค่าทำรายการผ่านระบบ IVR *12399        นาทีละ 5 บาท
 • 5. วันจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
 • 6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก บริการ Calling Melody และ/หรือ *12345 Music Status และ/หรือ *123 แกรมมี่ได้หมดเลย อีกทั้งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเอไอเอส สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือในระบบไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ใช้บริการรายเดือน จะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว
 • 7. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และคงสถานภาพการเป็นสมาชิก บริการ Calling Melody
 • 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากมูลค่าของรางวัล
 • 9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 • 10.คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • 11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า