เงื่อนไข/เกณฑ์การตัดสินและจับรางวัล

 • 1. ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560
 • 2. ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่เว็บไซต์: www.callingmelody.net
  (บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับและรางวัลติดต่อแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล)
 • 3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลดังนี้
 • เพียงสมัครบริการและดาวน์โหลดเพลงรอสายแกรมมี่ผ่าน Calling Melody Application, *789 Calling Melody, *12345 Music Status และ *123 แกรมมี่ได้หมดเลย ยอดสูงสุด 20 อันดับแรก ได้ร่วมกิจกรรมกับนักแสดงนำจากซีรีส์ Make It Right 2 จำนวน 20 รางวัล
 • 4. อัตราค่าบริการคอนเทนต์ (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 4.1 *12345 Music Status
  • ค่าบริการรายเดือน *12345 Music Status        ราคา 40 บาท/เดือน
  • ค่าทำรายการผ่านระบบ IVR *12345        นาทีละ 5 บาท
 • 4.2 *123 แกรมมี่ได้หมดเลย
  • ค่าบริการรายเดือน *123 แกรมมี่ได้หมดเลย        ราคา 29 บาท/เดือน
  • ค่าดาวน์โหลดเสียงรอสายแบบรายเพลง        ราคา 29 บาท/เพลง
  • ค่าทำรายการผ่านระบบ IVR *123        นาทีละ 5 บาท
 • 4.3 *789 Calling Melody
  • ค่าบริการรายเดือน Calling Melody        ราคา 35 บาท/เดือน
  • ค่าดาวน์โหลดเสียงรอสายแบบรายเพลง        ราคา 29 บาท/เพลง
  • ค่าทำรายการผ่านระบบ IVR *789        นาทีละ 3 บาท
 • 4.4 Calling Melody Application
  • ค่าบริการรายเดือน Calling Melody Application        ราคา 35 บาท/เดือน
  • ค่าดาวน์โหลดเสียงรอสายแบบรายเพลง        ราคา 29 บาท/เพลง
 • 4.5 *12399 GMM Call Center (เวลา 8:00-22:00 น.)
  • ค่าทำรายการผ่านระบบ IVR *12399        นาทีละ 5 บาท
 • 5. วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
 • 6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก บริการ Calling Melody และคงสถานะ Package *12345 Music Status อีกทั้งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเอไอเอส สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือในระบบไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ใช้บริการรายเดือน จะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว
 • 7. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และคงสถานภาพการเป็นสมาชิก บริการ Calling Melody
 • 8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 • 9. คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • 10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า